Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
ontwikkeling dorp
- dorpsplein
- schuttestraat
- badhuisstraat
- brouwerijstraat
- tramstraat
- middelburgsestraat
- overig

religie
onderwijs
verenigingen
infrastructuur
nieuwe wijken
bedrijventerreinen
wederopbouw
ruilverkaveling
recreatie
kustversterking
ontwikkeling dorp Koudekerke 1944-heden
Koninginnedag Koudekerke 30-4-2012
X. KERK KOUDEKERKE (30-4-2012)
Na 1944 kende Koudekerke de grootste groei uit haar geschiedenis. Het kerkringdorp groeide uit tot het grootste Walcherse dorp. Het bestaat nu uit meerdere uitbreidingswijken die in verschillende fasen tot stand kwamen. Het oude dorpshart wordt hier per straat behandeld, beginnend bij het Dorpsplein.

Dorpsplein 2  
 
In februari 1946 werden de bakkerij van Anthonie Marinus Brouwer, die zich bevond op Dorpsplein 2 (destijds adres A168), verkocht aan de uit Nieuw en St. Joosland afkomstige Gilles Roelse. Hij heropende zijn zaak op zaterdag 2 maart 1946 en verkocht deze omstreeks april 1949 aan de uit Kortgene afkomstige bakker Jan Karel Pouwer. Door J.K. Pouwer werd in 1949 een oud gebruik in ere hersteld, door vanaf dat jaar rond de viering van Sinterklaas de 'versmakking' te organiseren. Met diverse spelletjes konden lekkernijen zoals taarten, boterletters en speculaaspoppen worden gewonnen. Zijn bakkerij staat op bovenstaande afbeelding aan de linkerzijde aangegeven.(3)
 
Café 'Cantraal' aan het Dorpsplein te Koudekerk   Fragment topografische kaart 1949
15. BAKKERIJ POUWER EN RECHTS CAFE CENTRAAL OP HET DORPSPLEIN (R366)   16. FRAGMENT TOPOGRAFISCHE KAART 1949
J.K. Pouwer vertrok in 1957 naar Middelburg en de bakkerij werd door de gebroeders Pieter en Dingeman Izeboud overgenomen. Zij vestigde hier hun bakkerij 'De Onderneming'. Hiervoor hadden ze al de bakkerszaak van hun vader Gilles Izeboud overgenomen. Deze was in 1920 een bakkerij in de Schuttestraat (14) gestart. In 1974 nam Iman Izeboud de zaak van z'n vader (Pieter) over. Hij liet de oude bakkerij aan het Dorpsplein slopen en bouwde op deze plek een nieuwe bakkerij en winkel welke op 26 juni 1974 werden heropend. In 1994 werd de winkel verbouwd. Bakkerij Izeboud is op 13 april 2006 overgegaan in Bakkerij Koppejan. Op 15 oktober 2011 is de winkel tijdelijk gesloten voor een verbouwing. Op 16 november 2011 opende de vernieuwde winkel. De bakkerij van Koppejan is nu de enige bakkerij op het dorp. Hier zijn de originele Zeeuwse bolussen en Koudekerkse moppen te koop. Toen er nog geen gebak werd verkocht was de Koudekerkse mop het enigste koekje dat werd verkocht. Hiervan is ook de naam 'Moppenvreter' afgeleid, een naam waarmee Koudekerkenaren worden bedoeld.

Dorpsplein 3a en 4  
 
De panden naast de bakkerij, op Dorpsplein 3a en 4, vormden oorspronkelijk één laat negentiende eeuws woonhuis met dwarse kap dat in 1905 in tweeën werd gesplitst. Willem Pieter Corneliszn van der Heijden (landbouwer) was de laatste eigenaar van beide panden. Hierna werden achtereenvolgens Lein Pieter van Noppen (timmerman) , Jan Corneliszoon de Kroo (timmerman en aannemer) en Leendert Schrier (kleermaker) eigenaar van Dorpsplein 4.

Dorpsplein 5  
 
Het woonhuis met 'mansardekap' op Dorpsplein 5 was tot 1946 eigendom van de toen reeds rustend geneesheer Jan Jacobus van der Harst. Hierna was het pandje nog enkele jaren eigendom van zijn zoon Cornelis van der Harst, die arts te Wormerveer was. In 1949 werd Dorpsplein 5 verkocht aan buurman Lein Pieter van Noppen (Dorpsplein 4) die timmerman op het dorp was.

In 1953 werden zowel Dorpsplein 4 als 5 door L.P. van Noppen verkocht en werd nummer 5 eigendom van Maria Sinke (1913-1982). Zij had tot ca 1958 een winkeltje naast de bewaarschool, op de hoek van de Welle en de Brouwerijstraat, maar moest deze verlaten nadat de Brouwerijstraat verbreed werd en de panden werden gesloopt. Op Dorpsplein 5 zette Maria Sinke haar winkel voort en verkocht hier naaiartikelen en textiel voor de Walcherse dracht zoals schorten, beukjes, ondermusten, lehettemutsen, jakkengoed en al het nodige voor de boerinnenkleding. De gezusters Sinke woonden tot het overlijden van Maria, in 1982, boven de winkel.
  textielwinkel Maria Sinke aan het Dorpsplein te Koudekerke
    17. TEXTIELWINKEL MARIA SINKE

Dorpsplein 6  
 
In het pand op nummer 6, rechts naast de winkel van Maria Sinke was sinds 1900 'Café Centraal' gevestigd. In 1934 was Adriaan Simpelaar eigenaar geworden. Hij liet het café in 1940 en 1948 verbouwen. De panden op Dorpsplein 5 en 6 hadden lange tijd een zogenaamde 'mansardekap' en een vergelijkbare gevelindeling. De bovenstaande foto is echter gemaakt nadat de gevel en het dak van het café na een brand in 1959 zijn herzien.
 
Dorpsplein te Koudekerke   Op vrijdag 24 december 1948 vond de heropening van 'Café Centraal' plaats door Adriaan Simpelaar. In zijn café met een vloeroppervlakte van zo'n 180m2 vonden in de jaren vijftig regelmatig danslessen plaats. Verder bezat hij een strandtent en 10 strandcabines bij Dishoek. Hij maakte op 16 mei 1956 bekend dat hij zijn café en strandtent wilde verhuren en bereid was hiervoor zijn café te verbouwen tot café-restaurant- hotel met circa 16 kamers. Op 22 november 1958, volgde een heropening van het toen juist verbouwde café, door een nieuwe uitbater: M. Brouwer. Adriaan Simpelaar bleef namelijk eigenaar.
18. INTERIEUR CAFE CENTRAAL OP HET DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE (R453)    
Het café had in de periode hiervoor een nieuwe achterzaal gekregen, die gebruikt kon worden voor vergaderingen, bruiloften en partijen welke door een afzonderlijke ingang betreden kon worden. Op 31 maart 1959 brak in deze achterzaal echter brand uit waaraan de familie Brouwer, die op de bovenverdieping boven het café woonde, maar ternauwernood kon ontkomen door via de dakgoot het pand te verlaten. Via een ladder van de aangesnelde brandweer konden ze tenslotte in veiligheid gebracht worden. Bij de brand werd het meubilair van de achterzaal beschadigd en bleef de schade aan de voorzaal beperkt tot waterschade. De familie Brouwer hield de exploitatie van 'Café Centraal' na de brand voor gezien.

Nieuwe uitbaters van het café werden Arnold Rijckborst en Tonni Rijckborst - van der Weele. Na de brand werd het café verbouwd en getransformeerd tot hotel-café-pension door hotelruimte voor zo'n 25 personen toe te voegen. Het dak en de voorgevel werden bij deze verbouwing vereenvoudigd (zie foto). Waarnemend burgemeester J. Jasperse opende op 14 juli 1959 het verbouwde pand. De kamers van het pension waren met moderne meubels ingericht en in lichte pasteltinten geschilderd.(4) Arnold en Tonni zetten het café voort onder de naam Rijckborst. Deze naam droeg het tot de overname door de familie L.A. van Driel-Roodbol die het café en pension op zaterdag 17 mei 1969 heropenden onder de naam 'Dorpszicht'.

Vanaf circa 1978 was het café korte tijd onder de naam 'Selamat Makan' ingericht als Indonesisch restaurant. De naam betekende letterlijk vertaald: smakelijk eten! Een groot succes is het nooit geworden want op 22 december 1980 kondigden Nora en Roy Soentjes de heropening van cafe 'Dorpszicht' aan als dorpscafé op Dorpsplein 6. Onder die naam was het café tot 2017 te vinden op het Dorpsplein van Koudekerke. In dat jaar werd het pand verkocht aan Wilma de Groot en John Muller van Wilma Mode dat sinds 2007 bestaat en eerder reeds op diverse plekken in de dorpskern gevestigd is geweest. Na een grondige verbouwing opende de modezaak in maart 2018. Naast moderne kleding wordt er op aanvraag ook traditionele klederdracht gemaakt en verkocht.

Dorpsplein 8  
 
Luchtfoto dorpsplein ter plaatse van de doorbraak Kerkstraat te Koudekerke café 'Dorpszicht' Warenhuis Janse kleuterschool plaats van de doorbraak bakkerij Noordhoek dameskapsalon Venus  

In 1959 werd de dorpsring doorbroken en werd de huidige Kerkstraat aangelegd.

In het pand op nummer 8, naast de doorbraak naar de Kerkstraat, bevond zich in de periode 1964-1978 dameskapsalon 'Venus' deze was eigendom van een dochter van Frans Christiaansen van Hotel Zeeduin.

Aanvulling? Mail de webmaster!

19. LUCHTFOTO DORPSPLEIN-KERKSTRAAT 1973    

Dorpsplein 20  
zie ook: 1900-1940
 
Dorpsplein te Koudekerke   Op Dorpsplein 20 (hier links) was sinds 1904 een bakkerij gevestigd. In 1921 werd deze verkocht aan Jacob Moerman, bakker uit Wemeldinge die zich in 1922 ook in Koudekerke vestigde. In 1950 verkocht hij zijn zaak aan Matthijs Cornelis Noordhoek, die afkomstig was van Geersdijk (Wissekerke) en in 1952 zelf in Koudekerke kwam wonen. In januari 1953 werd de bakkerij na een verbouwing heropend en werd hier door Noordhoek brood en banket gebakken tot 1971. In 1977-1978 zat hier bakkerij van K.C. Schulp. In 1978-1980 opgevolgd door bakker H.C.M van Breemen.
LINKS BAKKERIJ NOORDHOEK EN RECHTS FIETSENZAAK VAN DE VELDE (R439)    

Dorpsplein 22  
zie ook: 1900-1940
 
Dorpsplein te Koudekerke   Het pand op Dorpsplein 22 (op de foto uiterst links) was voorheen als gaswinkel in gebruik geweest. Hier vestigde zich na de oorlog Kees van der Heijden met zijn vrouw Leu Schout - van der Heijden. Kees had er een fietsenwinkel, werkte als postbesteller, maar reed ook taxi's met zijn broer Piet. Op deze foto staat Kees afgebeeld in de deuropening naar de werkplaats/garage. De fietsenwinkel had een etalage die hier inmiddels al als woonkamer is ingericht (gordijnen). Later werd het pand door Kees en Nee van Noppen aangekocht en in 1959 herbouwd tot woonhuis.
Aanvulling? Mail de webmaster!
DORPSPLEIN 22 TE KOUDEKERKE (R389)    

Dorpsplein 28  
 
voormalige gemeentehuis op het dorpsplein te Koudekerke
VOORMALIG GEMEENTEHUIS OP HET DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE
Het uit 1877 daterende gemeentehuis dat op prominent op het Dorpsplein zichtbaar is, werd in 1914-1915 uitgebreid met een vierde beuk en een uitbreiding aan de achterzijde. Eind 1961 werd wederom door de gemeenteraad besloten enkele noodzakelijk aanpassingen aan het gemeentehuis uit te laten voeren: De ramen aan de voor- en zijgevel sloegen bij regen door en ook het trappenhuis was aan een opknapbeurt toe.

In 1966 is de gemeente Koudekerke overgegaan in de gemeente Valkenisse. Het gemeentehuis in Koudekerke bood vanaf dat moment onderdak voor de gemeenteraad van Valkenisse. Omdat er ruimtegebrek was werd het pand links van het gemeentehuis, dat bewoond werd door timmerman Jaap de Kroo, in 1963 aangekocht en in 1968-1969 door een kantoor vervangen. In september 1968 werd de uitbreiding van het gemeentehuis gegund aan firma J. de Kroo uit Koudekerke voor een bedrag van f. 78.933,- Het plan voorzag in het geschikt maken van Dorpsplein 27. Zo werd er een vergaderruimte, werkkamer voor de burgemeester en secretaris en het kantoor voor de afdeling financiën en belastingen voorzien. In de jaren hierna is het gemeentehuis meerdere malen verbouwd en uitgebreid.
 
gemeentehuis op het dorpsplein te Koudekerke   Pas nadat in 1997 de nieuwe plattelandsgemeente Veere was gevormd en een nieuw gemeentehuis in Domburg was gebouwd verloor het gemeentehuis van Koudekerke officieel haar functie.

Nadat het pand enkele jaren leeg stond werden er door de Woonstichting Walcheren in 2004 tien appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking gerealiseerd. Hiertoe werd het pand intern verbouwd. Deze woonfunctie bezit het pand tot op dit moment.
1. GEMEENTEHUIS TE KOUDEKERKE    
dorpsplein Koudekerke blank De Engelse graven die op onderstaande foto zijn afgebeeld zijn met de herbestrating van het dorpsplein in 1962 verplaatst nadat de straat werd verbreed. Het wit geschilderde pand op Dorpsplein 26 (achter de boom), is zowel tabaks-, melk- als kaaswinkel geweest. In het witte pand er links naast, op nummer 25 heeft twee maal een kapperszaak gezeten, waaronder die van Albert Julianus (jaren '52-'56?) en Johan Overbeke (jaren '61?-'63) die er ook een winkel hadden. Later werd dit een dependance van warenhuis Janse en was er korte tijd een postagentschap gevestigd. Sinds 2001 zit hier het kantoor van makelaar Zwaan.(1)
2. DORPSPLEIN KOUDEKERKE 1962-1967    
Dorpsplein Koudekerke   Het woonhuis op adres Badhuisstraat 2, dat hier rechts naast het gemeentehuis staat afgebeeld is in 1912 in opdracht van de gemeente Koudekerke gebouwd en werd in de jaren '40-'50 door meester Mosselman bewoond. Het is een fraai pand in overgangsstijl met art nouveau invloeden. Welke hier zijn beschreven. Het pand verloor eind jaren '60 of begin jaren '70 een deel van zijn charme doordat de gevel werd geschilderd. Hierdoor werden onder andere de karakteristieke horizontale metselwerkbanden aan het zicht onttrokken. Dit is goed te zien op de hier boven elkaar afgebeelde foto's. Zie ook foto R471 en R472 vanuit de toren.
3. DORPSPLEIN KOUDEKERKE 1973-1974    

Dorpsplein 29  
 
Op bovenstaande foto's is rechts ook het voormalige notarishuis van de familie Loeff te zien op adres Dorpsplein 29. Hier is het inmiddels voorzien van een extra verdieping. Vermoedelijk is dit na 1936 gebeurt, toen het pand en de tuin eigendom werden van timmerman en aannemer Jan Corneliszoon de Kroo. Hij liet het perceel splitsen en bouwde er in 1953 een bergplaats/loods voor zijn firma 'Jan de Kroo en Zonen' die hier was gevestigd. Zijn zonen waren Jacob en Pieter. Begin 1963 werden het huis, de garage en tuin bij een openbare verkoping door notaris Hector van den Briel verkocht aan de heer J. Simonse. Het Zwitserse huis dat Pieter Loeff had laten bouwen kwam bij deze verkoping samen met twee pakhuizen aan de Brouwerijstraat in handen van J. en P de Kroo.

Dorpsplein 30-31 (en Brouwerijstraat 1-3)  
 
Dorpsplein te Koudekerke   Dorpsplein 30 en 31 waren tot 1959 eigendom van Maatje Roose (1867-1857) die hier ook woonde en op de hoek met de Brouwerijstraat een winkel had. Zij was vele jaren depothoudster van het Nederlands Bijbelgenootschap en is nooit getrouwd. Ze was tot op hoge leeftijd geestelijk en lichamelijk vitaal en stierf op 10 juli 1957, negentig jaar oud. De hervormde kerk verkreeg bij testament het woonhuis (linker gedeelte op de foto), waar op 3 oktober 1959 'Het Jeugdhonk' van de hervormde kerk werd geopend.
4. 'DE SPAR' OP DE HOEK DORPSPLEIN - BROUWERIJSTRAAT IN 1958-1962 (R402)    
Dorpsplein te Koudekerke   Deze winkel van Maatje Roose werd na haar dood eigendom van Jo (Johannes Pieter) Christiaanse die hier 'De Spar' begon. Op de foto hiernaast is deze winkel te zien, nadat de ingang ervan was verbouwd. Tussen 1958 en 1963 zijn er nog luifels aan de gevel aangebracht die de winkel visueel verbonden met het koetshuis van de dokterwoning (rechts) dat voor de uitbreiding van de winkel werd aangekocht. Nadat 'De Spar' het pand verliet zat hier tot 1990 slijterij/drogisterij 't Hoekje' dat eigendom was van familie Vader die destijds supermarkt Meermarkt Vader in de Schuttestraat hadden.
5. 'DE SPAR' OP DE HOEK DORPSPLEIN - BROUWERIJSTRAAT IN 1958-1962 (R405)    
Nadat Slijterij 't Hoekje onderdak vond in de nieuwe supermarkt aan de Badhuisstraat werd het winkelpandje gebruikt als groentewinkel. Daarna werd het in twee delen opgesplitst en was er zowel een handwerkshop van de familie Janssen als een winkel voor reclame en drukwerk van Jan Marinissen gevestigd. Sinds 27 april 2005 was hier Wilma Mode gevestigd en werd er boven- en ondermode verkocht door Wilma de Groot en John Muller. Sinds maart 2018 zijn zij gevestigd op Dorpsplein nr 6, in het voormalige café Dorpszicht. Na enige jaren van leegstand opende in februari 2020 het Zuss&Coffee er haar deuren dat is opgezet door zussen Ilona en Mariëlle Pattenier en compagnon Amanda Jongepier.

Dorpsplein 33  
 
Aan de andere zijde van de Brouwerijstraat op nr. 33 bevonden zich tot 1951 de schuur en winkel van Lein Roose. De toegang tot het Dorpsplein was hier erg smal, waardoor de gemeenteraad van Koudekerke na het overlijden van Lein Roose in 1951 besloot om de panden aan te kopen om ze hierna gedeeltelijk te laten slopen. En zo geschiedde. De panden werden in 1952 doorverkocht aan timmerman en aannemer Jannes Willem Christiaansen die belast was met de sloop van de schuur en de gedeeltelijke afbraak van de winkel. Deze werd hietoe tot aan de voordeur afgebroken waardoor het huidige pand op Dorpslein 33 ontstond.

Jannes Willem Christiaansen bewoonde het pand hierna samen met zijn vrouw Johanna Pieternella Francina van Lindonk, waarmee hij in 1961 nog zijn gouden huwelijk mocht vieren. In 1970 overleed mevrouw Christiaansen, In 1983 werd de woning tot bankkantoor omgebouwd en vestigde zich hier de 'Verenigde Spaarbank'. Omstreeks 1993 vestigde zich hier kapperszaak Michelle Haarmode zich in het pand op Dorpsplein 33. (zie foto 6)
Aanvulling? Mail de webmaster!

Dorpsplein 34  
 
Michelle Haatmode aan het Dorpsplein te Koudekerke   Dorpsplein te Koudekerke
6. DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE (8-10-2009)   7. DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE IN 1907 (R408)
Op Dorpsplein 34 was sinds 1880 de hervormde pastorie gevestigd. Nadat het pand deze functie verloor werd het in 1971 aangekocht door de heer A. Van Donge die er in 1972 zijn meubelzaak uitbreidde. Hij bezat toen ook reeds het naastgelegen pand Dorpsplein 35 waardoor zijn winkel werd uitgebreid tot 2000m2.

Dorpsplein 35  
 
De rentenierswoning op Dorpsplein 35 was sinds 1925 eigendom van smid Jannes Abraham Contant. Na zijn overlijden in 1942 verkochten zijn weduwe Catharina Brakman en landbouwer Pieter Corneliszoon Boone het pand in 1955 aan winkeler Job Jan van Dongen. Vanaf circa 1960 werd het door A. van Dongen bewoond en gebruikt voor aanvankelijk de verkoop van land- en tuinbouwzaden, brandewijn en jonge jenever. Gaandeweg legde hij zich ook toe op de verkoop van behang. Op 29 april 1965 werd zijn zaak heropend als meubelwinkel en was de originele gevel met fraaie entree vervangen door een moderne winkelpui.
 
Dorpsplein te Koudekerke   Dorpsplein te Koudekerke
8. WINKEL VAN DONGE DORPSPLEIN 35 TE KOUDEKERKE IN 1962-1972 (R421)   9. DORPSPLEIN 35 IN 1927-1962 (R422)
In of net na 1962 zal de foto hierboven genomen zijn nadat de voorgevel werd gewijzigd en wit geschilderd werd. De hervormde pastorie links, werd in 1971 aangekocht en in 1972 bij de bestaande winkel op Dorpsplein 35 gevoegd waardoor een winkeloppervlak van zo'n 2000m2 ontstond. In 1985 werd de heer A. de Wee eigenaar van 'Van Donge Interieur' en werd vanaf 1986 samengewerkt met 'Kebra meubel'. In december 1995 werd de zaak van A. De Wee verplaatst naar een nieuw pand aan de Duinstraat 18a. De zaak werd daar voortgezet onder een nieuwe naam: 'Woontrend Zeeland'. Het pand aan het Dorpsplein bleef als meubelwinkel in gebruik door 'Kebra Project & Interieur', die hier op 1 januari 1996 officieel de vernieuwde eigen winkel heropende. Later vestigde zich hier het 'Tapijt Meubel Centrum' (TMC) dat hier tot ca. 2019 was gevestigd. Hierna werd het pand verbouwd en opgesplitst in 6 appartementen. Aan de voorzijde werden in het dakvlak twee dakterrassen gemaakt.

Dorpsplein 36-37 en 38-39  
 
Dorpsplein te Koudekerke   Links is hier de voormalige wagenmakerij op adres Dorpsplein 36 te zien met ernaast 'De Oude Smidse' (Dorpsplein 38). Op 19 mei 1972 werd daar in de voormalige smederij van Cijvat, na een twee maanden durende verbouwing, een nieuwe 'bodega' (wijnhuis) geopend door de heer en mevrouw Voorwerk. Het voorste gedeelte omvatte een 'gemakkelijk zitje' met in het midden een bar en achter in het zaaltje een bistro. Men specialiseerde zich in wijnen, port en sherry. Jan Kelvink en mevrouw Voorwerk traden doordeweeks op als barkeepers, in het weekend geholpen door de heer Voorwerk.
10. DORPSPLEIN TE KOUDEKERKE 1973-1974 (R476)    
In september 1987 nam de uit Kerkrade afkomstige echtpaar Mary en Bertie Cox 'Bar De Oude Smidse' over. Zij bleven circa 3 jaar eigenaar want per 1 maart 1990 werd het horecabedrijf 'De Oude Smidse' overgenomen door de familie Jaap van der Vlies en Ria van der Vlies - Kraan. Het bedrijf werd naast bar nu ook bistro waartoe de keuken werd aangepast. Blijkens een publicatie in de PZC van 3 november 1990 was deze formule geen succes. De zaak werd in november failliet verklaard. Het faillisement werd in februari 1991 opgeheven waarna de horecazaak werd voortgezet. Het bedrijf veranderde hierna van naam in 'Eetcafé de Oude Smidse'. Omstreeks 1996 (mogelijk eerder) zijn Richard en Sandra Tramper eigenaar. Pascal Koster, zoon van de in voetbal- en tenniskringen bekende Piet Koster, werd vanaf 20 april 1998 eigenaar van de bar die op 28 mei haar deuren weer opende met een officiële opening op 9 juni.

Sinds de zomer van 2000 werden Ilse en Dennis Muller eigenaar van het eetcafé. In december 2013 opende Dennis Muller vervolgens eeterij 't Zeeuws Genot. Muller was ook de laatste eigenaar van 'Eetcafé De Oude Smidse' dat eerder in het pand zat.

Aanvulling? Reageer!

Dorpsplein 40-41  
 
Naast 'De Oude Smidse' was de smederij van Samuel de Kam en zijn zoon Klaas gevestigd. Deze had zich na de oorlog tot een constructiebedrijf doorontwikkeld. Tussen 1945-1950 werd het bedrijf aan de achterzijde uitgebreid met een nieuwe werkplaats met een licht gebogen dak. In 1966 werd het bedrijf verder uitgebreid en werd er ook het nodige gesloopt. De oorspronkelijk grote achtertuin met varkenshok werd daarbij vrijwel geheel volgebouwd toen daar een nieuwe constructiehal verrees. Op onderstaande drie foto's zijn de sloop en de opbouw van de hal te zien.
 
Smederij van Samuel de Kam in 1974 op het Dorpsplein te Koudekerke tijdens het ringrijden
11. ACHTER DE SMEDERIJ WERD IN 1966 EEN NIEUWE CONSTRUCTIEHAL GEBOUWD HIERVOOR WERD EERST GESLOOPT
Net voor 1970 moet de fraaie monumentale travalje op het Dorpsplein zijn gesloopt, toen deze de verdere modernisering van de bedrijfsvoering in de weg stond. Op 31 juli 1975 geeft de firma 'S. de Kam en Zn.' in een brief aan clienten te kennen dat zij hun bedrijf op 31 juli 1975 sluiten. De brief werd ondertekend door S. en K. Kam. In 1976 werd het bedrijf Schipper Kriekaard Staalbouw op deze plek opgericht. De vestiging van dit bedrijf aan het Dorpsplein was van korte duur. Vanwege de sanering van mileuhinderlijke bedrijven in de dorpskern werd het pand aangekocht door de gemeente Valkenisse en verhuisde het bedrijf in 1983 naar Middelburg. In 1984 werden de loods, de woning en de oude smederij gesloopt en verdween hiermee tevens het kleinschalige, bijna knusse karakter van de Welle. Op de plaats van de smederij werden een nieuw postkantoor en appartementen gebouwd.
 
het in aanbouw zijnde postkantoor op het Dorpsplein te Koudekerke   In 1984 werd de voormalige smederij op Dorpsplein 40-41 gesloopt, ten gunste van de nieuwbouw van een postkantoor en tien appartementen aan de Welle. Het complex dat gebouwd werd door de firma Flipse uit Koudekerke, was ontworpen door architect ir. J. R. Slemmer van architectenbureau Wisse, Tuinhof Slemmer uit Vlissingen, was ruimer van opzet dan het oude postkantoortje aan de Bergstraat. Desondanks voldeed het niet helemaal aan de eisen die destijds door de PTT werden gesteld. Dit kwam vooral door de combinatie met woningbouw en de krappe locatie. De hiernaast afgebeelde foto is gemaakt tijdens de viering van het hoogste punt van het postkantoor.
12. HET HOOGSTE PUNT VAN HET POSTKANTOOR    
Desondanks werd het op 25 oktober 1985 geopend door burgmeester W.J. Plomp en was het uitgerust met twee loketten die werden beheerd door de heer J. van Keulen. Op 28 oktober 1985 opende het PTT-postkantoor de deuren voor het publiek. Uiteindelijk heeft het er niet lang gezeten omdat de PTT besloot dat postkantoren waar minder dan 40.000 handelingen per jaar plaatsvonden moesten sluiten en vervangen zouden worden door postagentschappen. Het postkantoor van J. van Keulen in Koudekerke sloot op 30 augustus 1994 en werd hierna als postagentschap voortgezet in de cadeaushop van A. de Graaf aan de andere zijde van het Dorpsplein. Na korte tijd bij enkele middenstanders gevestigd te zijn geweest is het postagentschap uiteindelijk terecht gekomen bij de Golff supermarkt aan de Badhuisstraat (nu Emte). Sinds de sluiting van het postkantoor op Dorpsplein 40 is hier Maritiem Technisch Buro Zemoko gevestigd. Aanvulling? Mail de webmaster!
     
Appartementen aan de Welle te Koudekerke   Gelijktijdig met de bouw van het postkantoor werden de smederij en loods van Schipper-Kriekaart (voorheen de Kam) in 1984 en 1985 gesloopt. Aan de Welle werden door Woningstichting Walcheren tien appartementen gebouwd voor één en tweepersoonshuishoudens.
sloop loods Schipper- Kriekaart te Koudekerke
13. DE NIEUWE APPARTEMENTEN AAN DE WELLE   14. SLOOP LOODS SCHIPPER-KRIEKAART

Schuttestraat (vroeger deels Biggekerksestraat)  
 
De straatnaam Schuttestraat is pas in 1966 toegekend aan dit deel van de vroegere Biggekerksestraat maar wordt hier gebruikt om verwarring met het nog bestaande gedeelte van de Biggekerksestraat te voorkomen. Wilt u meer weten over de herkomst van de naam, kijk dan hier.
 
Schuttestraat te Koudekerke   Deze foto laat de Biggekerksestraat in 1956 zien. In het gebouw links met de zonneschermen zat vroeger de winkel van Alofs (daarna familie Filius). Arjaan Janse opende in dit pand zijn eerste winkel nadat hij sinds 1935 per fiets met een kistje huis aan huis garen en band verkocht. In het gebouw uiterst rechts sloeg hij zijn voorraad op.

Vergeleken met de situatie in 1907 die eerder aan bod kwam, zijn er stoepen aangelegd en zijn enkele huisjes aan de rechter kant verdwenen. De olmen rond de kerk zijn in 1938 verdwenen.
20.DE BIGGEKERKSESTRAAT IN 1956 (NU SCHUTTESTRAAT)    
De Végé in de Schuttestraat te Koudekerke   Dit pand in de Schuttestraat hier op de foto was in gebruik door het Groene Kruis voordat Krijn de Witte hier zijn Végé-winkel begon. Hij woonde zelf in het rechter gedeelte (net buiten de foto). Rechts daarvan had Arjaan Janse zijn eerste zaak. Toen deze zijn nieuwe pand opende aan de andere zijde van de Schuttestraat verhuisde de Végé in 1960 naar het vrijgekomen pand en liet Krijn zijn oude winkel ombouwen tot garage. Later ging zijn zaak over naar zijn dochter Janna de Witte en werd de Végé nog flink uitgebreid. Hierbij werden de oude pandjes gesloopt. De verbouwde supermarkt ging later over naar de heer Vader die er de Meermarkt begon.
21. DE (EERSTE) VÉGÉ SUPERMARKT IN DE SCHUTTESTRAAT    
Schuttestraat te Koudekerke in 2002   Aan de rechterzijde (bij het zonne- scherm) bevindt zich nu het Aziatische restaurant. Hier was voorheen Meer- markt Vader gevestigd. Deze is in de jaren 90 verhuisd naar de Badhuisstraat. Het pand uiterst rechts op de foto (met de dakkapel) was voorheen de woning van schoenmaker Sturm.
Op de plaats van de eerder beschreven oude hofstede, hier aan het eind van de straat links (hoek Schuttestraat met de Weststraat 8 t/m 12) werd in 1959 het nieuwe Warenhuis Janse gebouwd. De eerste steen werd op 7 maart 1959 door Anneke Janse gelegd, zij was de dochter van Arjaan Janse. In de 'dorpszaak met stadssortering' zat later Warenhuis Dekker.
22. DE SCHUTTESTRAAT ANNO 2002    

Tramstraat (vroeger deels Vlissingschestraat)  
 
Een andere oude uitvalsweg vanaf het Dorpsplein is de Tramstraat. Deze straatnaam bestaat echter pas sinds 1928. Aan het begin van de twintigste eeuw werd het eerste gedeelte (vanaf het Dorpsplein) namelijk nog de Vlissingschestraat genoemd. Om verwarring met het nog bestaande gedeelte van de Vlissingsestraat te voorkomen wordt de straatnaam Tramstraat hier gebruikt. Wilt u meer weten over de herkomst van de straatnaam, kijk dan hier.

Tramstraat 1  
zie ook: 1900-1940
 
Firma Marisusse was sinds 1936 gevestigd aan de Tramstraat 1. In juni 1963 werd dit bedrijf van de gebroeders Kees en Bram Marinusse en hun medevennoot en zwager Lein Boone overgenomen door de firma 'Boone & Melse Elektro- Installatiebureau'. Boone & Melse nam de aanleg van licht- en krachtinstallaties, alsmede het agentschap van de P.Z.E.M. over van Marinusse. Zij openden op 1 april 1968 echter een nieuw pand aan de Middelburgseweg in Koudekerke.

Omstreeks 1972 vestigde zich aan de Tramstraat 1 het loodgietersbedrijf 'G. van Boven' welke hier tot heden gevestigd is. De werkzaamheden van dit bedrijf zijn inmiddels uitgebreid tot het compleet aanleggen en installeren van keukens, badkamers, wand- en vloertegels, cv-ketels, radiatoren en gashaarden. Tevens verzorgt het bedrijf de aanleg van installaties, waaronder elektra, loodgieterswerk en dakbedekkingen. Op de begane grond is een showroom ingericht. Aanvulling? Mail de webmaster!
  ramstraat 1 te Koudekerke op  3-6-2011
    TRAMSTRAAT 1 TE KOUDEKERKE (3-6-2011)

Tramstraat 2 (2a-2f)  
zie ook: 1900-1940
 
Aan het begin van de Tramstraat (bij het Dorpsplein) stond tot 2009 nog een redelijk complete boerderij met erf, boerenwoonhuis en schuur die in de jaren '50-'60 eigendom was van de familie Van der Heijden (Dorpsplein). Het woonhuis op adres 2g stamt uit ca. 1900 en omvat één bouwlaag met opkamer. Het heeft een bakstenen gevel van roodbruine machinale vormbakstenen in kruisverband, gevelankers en een houten gootlijst. Het zadeldak ligt evenwijdig aan de weg en is gedekt met rode pannen. De oorspronkelijke raamindeling met schuifvensters is nog aanwezig en het bovenlicht boven de deur bevat matglas. Het pand is nog redelijk authentiek en is thans als woonhuis in gebruik.
 
TRamstraat Koudekerke met op de achtergrond de boerderij op nummer 2   Boerenwoonhuis aan de Tramstraat 2g te Koudekerke
TRADITIONELE SCHUUR IN DE TRAMSTRAAT KOUDEKERKE (10-5-2003)   BOERENWOONHUIS TRAMSTRAAT (3-6-2011)
De tot 2009 naast het woonhuis gelegen schuur (zie foto 2003) was uit dezelfde periode, had eveneens een zadeldak met rode pannen maar ook een makelaar en bewerkte windveer. Boven de bakstenen fundering was de gevel afgewerkt met geteerde houten planken. Er waren houten wagendeuren en hooiluiken aanwezig. Met een dwarse deel was deze schuur zeer authentiek maar in in 2005 reeds in matige staat.

In 2009 werd de schuur afgebroken en werden hier zes appartementen gebouwd (adressen 2a-2f). De bij de oude schuur behorende houten wagenschuur die op het erf stond bestaat nog wel.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Appartementencomplex aan de Tramstraat te Koudekerke
    APPARTEMENTEN TRAMSTRAAT 2A-F (8-10-2009)

Tramstraat 4 en 6  
zie ook: 1900-1940
 
Woonhuizen Tramstraat 2g 4 en 6 te Koudekerke   De gevels van de twee woonhuizen op nummer 4 en 6, naast het zojuist behandelde boerenwoonhuis, zijn welliswaar vernieuwd maar de pandjes staan hier verder al meer dan honderd jaar. Op nummer 4 was na de oorlog een kleine kruidenierszaak en petroleum- handel gevestigd van de heer en mevrouw De Laat. Zij hadden achter het huis een grote schuur (zie foto R031) waar de petroleum werd opgeslagen. Beide panden zijn nu als woonhuis in gebruik.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TRAMSTRAAT 4 EN 6 (13-6-2011)    

Tramstraat 18  
zie ook: 1900-1940
 
Tramstraat te Koudekerke   Het pand waar voorheen Marien Boone woonde en ook zijn klompenwinkel had werd na 1964 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Jan Verhage en Corrie Aarnoutse vestigden er 'Technisch Bureau Verhage', dat hiervoor aan de overzijde van de straat gevestigd was in het voormalige boerenwoonhuis op nr. 23 (op foto rechts). Er werd zowel huishoudelijke apparatuur, verlichting als electronica verkocht.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TECHNISCHE BUREAU VERHAGE AAN DE TRAMSTRAAT TE KOUDEKERKE (R778)    
   

Tramstraat 20 en 22  
zie ook: 1900-1940
 
woonhuizen Tramstraat 20 en 22 te Koudekerke   Het woonhuis op nummer 20 werd in 1910 gebouwd en werd vanaf 1927 door de Abraham Spaeter bewoond. Hij woonde hier met zijn kinderen en vrouw T.J.P. Spaeter-Sijnke. Hij werkte tenminste van 1927 tot begin 1963 als kapper/coiffeur in zijn voorkamer. Tot zijn overlijden in november 1963 knipte hij af en toe nog enkele klanten. Op 14 juli 1964 maakte A.J.G. Buhrs bekend dat er vanaf dat moment weer een kapper te Koudekerke was op dit adres. Hij was gediplomeerd herenkapper maar knipte ook dames. Tot wanneer zijn kapperszaak hier zat is onbekend. Tegenwoordig is het pand, waarvan de voorgevel gerenoveerd is, als woonhuis in gebruik.
TRAMSTRAAT 20 EN 22 TE KOUDEKERKE (13-5-2012)    
Het naastgelegen pand dat eveneens in 1910 werd gebouwd was in het begin van de jaren zestig eigendom van J.J. van Donge. Omstreeks 1962 werd het eigendom van aannemer Jannis Willem Christiaansen en zij vrouw Jans Lisdonk. Zij hadde vier zonen: Jo (eigenaar Spar-winkel Dorpsplein), Jan (aannemer), Frans (eigenaar Hotel Zeeduin) en Willem (aannemer). Zoon Jan nam het aannemingsbedrijf van zijn vader over waarvan de werkplaats achter de woning gevestigd was en hier op de foto nog net een glimp van te zien is. Zoon Willem richtte een eigen aannemingsbedrijf te Vlissingen op. Het woonhuis is thans nog steeds als woonhuis in gebruik en in de werkplaats heeft zich later glaszetters- en montagebedrijf Jaru gevestigd (Tramstraat 22a).
 
Veel meer foto's van de Tramstraat met korte beschrijvingen vindt u hier.

Badhuisstraat (vroeger Noordstraat)  
zie ook: 1900-1940
 
De huidige Badhuisstraat heette tot eind 1966 nog Noordstraat, maar werd hernoemd na de gemeentelijke herindeling en vorming van de gemeente Valkenisse. De Badhuisstraat dankt zijn naam aan het badhuis dat hier vanaf 1956 tot 1968 gevestigd was. De Badhuisstraat loopt vanaf het Dorpsplein tot de Middelburgsestraat (voorheen Korte Weegje en gedeeltelijk Lange Weegje). Voor de aanleg van de traverse (Middelburgsestraat) in 1960 werden enkele panden aan de noordzijde van deze straat gesloopt.

Badhuisstraat 2    
     
Hieronder ziet u de brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer van Koudekerke. Vanuit deze post wordt sinds 1937 uitgerukt. Vanaf 15 februari 1958 werd hierbij een nieuwe ‘trekker-manschappenwagen ingezet.
     
Brandweerkazerne in de badhuisstraat te Koudekerke   Vanaf de jaren negentig heeft het voortbestaan van de brandweerpost in Koudekerke regelmatig ter discussie gestaan. Plannen liepen uiteen van opheffing tot nieuwbouw aan de Braamweg. Uiteindelijk is na jaren gesteggel besloten de post te behouden. Het inmiddels gedateerde gebouw aan de Badhuisstraat werd vervolgens verbouwd en heringericht. In 2012 werd het heropend en werden ook twee nieuwe kleinere voertuigen in gebruik genomen waarmee in kleinere teams uitgerukt kon worden. Er wordt nog steeds vanuit deze kazerne gewerkt.
28. BRANDWEERKAZERNE IN DE BADHUISSTRAAT (29-09-2002)    
Rond 1900 lag er tussen voormalig slagerij Coenen in de Badhuisstraat en het huis daarnaast een open ruimte met een hofje. Het hofje is in de loop der jaren opgeofferd ten gunste van een parkeerterreintje. Aan het eind van de straat is nog net een gevel te zien die verder naar voren staat, wat aangeeft dat vroeger de straat een stuk minder breed was. Dit is ook goed te zien in de Tramstraat.

Veel meer foto's van de Badhuisstraat met korte beschrijvingen vindt u hier.

Brouwerijstraat (vroeger Middelburgsche weg)
 
De Brouwerijstraat, voorheen 'den Middelburgschen weg' en Middelburgsestraat geheten, heeft pas begin 1960 deze naam gekregen. Wilt u meer weten over de herkomst van de straatnaam, kijk dan hier.

Brouwerijstraat 1-3
 
We vervolgen hier het verhaal over de heelmeesters aan de Brouwerijstraat 1-3 (zie 1900-1940). Huisarts Louis Sloos heeft in augustus 1946 de praktijk van huisarts Van Kooten overgenomen en bewoonde hierna de dokterswoning die hij huurde van zijn voorganger. Van Kooten verkocht eind jaren vijftig plotseling en zonder overleg deze woning met praktijk aan buurman Jo (Johannes Pieter) Christiaanse waardoor huisarts Sloos genoodzaakt was te verhuizen. Louis Sloos vertrok hierdoor in 1958 met zijn gezin uit het pand in de Brouwerijstraat en liet aan de Middelburgsestraat 94 een nieuwe praktijk met woonruimte bouwen.
 
Brouwerijstraat te Koudekerke   Jo Christiaanse was eigenaar van de Spar-supermarkt op de hoek van de Brouwerijstraat. Hij liet het medische praktijkgedeelte van de oude dokterswoning, dat bestond uit een consultkamer, apotheek, garage en een bovenliggende zolder, verbouwen en voegde het toe aan de winkelruimte van de supermarkt. Thans is deze ruimte nog steeds in gebruik als winkelpand.(2)

De ontwikkeling van de winkel op adres Brouwerijstraat 1 is hier beschreven
X. BROUWERIJSTRAAT 1-3 TE KOUDEKERKE (13-05-2012)    

Hotel Walcheren - Hof van Walcheren
 
Brouwerijstraat te Koudekerke   Na het overlijden van dokter J.J. van der Harst in 1948 kocht aannemer C. Flipse de villa uit 1894. De woning stond tijdens de inundatie in het water, waardoor de tuin rond de villa was vernield en na de verkoop plaats maakte voor een geasfalteerd parkeerterrein.

Flipse startte er een café-restaurant, dat uitgroeide tot het eerste hotel-restaurant in de kern van Koudekerke. Dit betekende in die tijd een hele vooruitgang voor het voorzieningenniveau van het dorp. In 1956 nam de heer Joosse het over en kwam 'Hotel Walcheren' echt tot bloei.
31. BROUWERIJSTRAAT TE KOUDEKERKE (R625)    
Brouwerijstraat te Koudekerke   Het pand werd diverse malen uitgebreid waarbij in eerste instantie de serres aan de zijgevel verloren gingen en nog verder werden uitgebouwd. Uiteindelijk ging het bedrijf in 1994 failliet en stond het pand er jaren lang leeg en verlaten bij. Op 18 juli 1999 brandde het leegstaande pand af en viel er een leegte op deze plek. Inmiddels staan hier appartementen naar ontwerp van architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft.

opschrift achterzijde kaart: 'Hotel-Café- Restaurant Walcheren' Eigenaar N. Joosse, Middelburgsestraat 17, Koudekerke (Zeeland) tel. 210 (K1185)
32. HOTEL WALCHEREN TE KOUDEKERKE OMSTREEKS 1960 (R609)    
Appartementen 'Hof van Walcheren' te Koudekerke   Eind september 2003 is 'Hof van Walcheren' door bouwbedrijf Flipse opgeleverd. De woningen op de locatie van het voormalige Hotel Walcheren zijn ontworpen door architect ir. B. Gillissen van het architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft (RDH).

Alle woningen hebben een eigen parkeerplaats en berging op het terrein achter de appartementen en zijn geschikt voor bewoning door ouderen.
33. HOF VAN WALCHEREN (VOORMALIG HOTEL WALCHEREN)    

Middelburgsestraat
 
In 1959 werd door de gemeenteraad van Koudekerke ingestemd met het plan van de Provincie Zeeland om een betere verbinding door Koudekerke naar de andere Walcherse dorpen mogelijk te maken door de aanleg van een traverse die de Middelburgsestraat via een deel van het Lange Weegje en het Korte Weegje zou gaan verbinden met de Duinstraat. Om dit plan te verwezenlijken zijn grondeigenaren onteigend en zijn meerdere panden gesloopt. Met de aanleg van de traverse en de verbreding van de nieuwe doorgaande route door Koudekerke verdween het kleinschalige karakter van de voormalige 'weegjes'. In maart 1960 verviel de straatnaam Korte Weegje definitief en werd ook een gedeelte van de Biggekerksestraat tot Middelburgsestraat omgedoopt. Sindsdien begint de Middelburgsestraat op de kruising Duinstraat - Biggekerksestraat en loopt deze straat door tot aan de gemeentegrens met Middelburg.

Middelburgsestraat 60b
 
Reeds in 1928 was bouwbedrijf Flipse opgericht door P. Filpse. Het bedrijf was aanvankelijk aan de Tramstraat gevestigd in een kleine werkplaats van waaruit kleine verbouwingen en onderhoudswerk werd verricht. In 1936 verhuisde het bouwbedrijf naar een groter onderkomen in die straat. Na de oorlog kwam zoon C.J. Flipse in het bedrijf en werd meegewerkt aan de wederopbouw. Het bedrijf was vooral actief in de woning-, utiliteitsbouw en recreatiesector.Zo werd onder andere het Vebenabos door Filpse gebouwd.
 
De loods van bouwbedrijf Flipse en later Riaan Rijken in 1972 te Koudekerke   Achter de Badhuisstraat en naast de huidige supermarkt werd in de zomer van 1972 een grote loods gebouwd voor en door Bouwbedrijf Flipse. De foto links is tijdens de bouw gemaakt. Voor dat Cees Flipse hier zijn werkplaats bouwde werd eerst een oude met riet gedekte boeren schuur afgebroken die oorspronkelijk behoorde bij boerderij Verhage. Op 6 november 1987 droeg Cees Flipse na 40 jaar de leiding van het bouwbedrijf over aan zijn zoon C.P.C Flipse en C. Roose. Het berdijf bestond toen uit drie onderdelen: het bouwbedrijf, een bouwmarkt en een ingenieursbureau genaamd Konstrukton. In november 1998 opende Flipse een nieuw bedrijfspand op het Karreveld te Koudekerke. Lees verder
29. DE LOODS VAN BOUWBEDRIJF FLIPSE IN 1972 TE KOUDEKERKE    
Op 13 maart 1999 vestigde zich Gero Campers van Robèrt Knippers op het voormalige terrein van Flipse. Hij verzorgde er de verkoop, verhuur en bemiddeling van kampeerauto's. De handel verliep voorspoedig want op 26 juni van datzelfde jaar opende hij er een showroom waar zo'n 30 gebruikte en een tiental nieuwe campers konden worden getoond. Op dat moment waren er reeds 4 medewerkers werkzaam bij het nog jonge maar snel groeinde bedrijf. De locatie bleek snel hierna te klein waarop eind november 1999 werd verhuisd naar Ramsburg in Middelburg.
 
Na het vertrek van Gero vestigde zich hier de firma A.C Rijken en zonen met hun werkplaats van meubelmakerij, restauratie- en aannemingsbedrijf. Dit bedrijf werd reeds in 1971 opgericht door de uit Overschie afkomstige Adianus Cornelis Rijken (1890-1975). Later nam zijn zoon Riaan Rijken de zaak over en sinds 2002 zijn ook zijn zonen in het bedrijf actief. Het bedrijf zit hier nog steeds en is inmiddels een begrip in de restauratiebranche. Zo restaureerden zij onder andere de houten gevelornamenten zoals consoles en kopjes aan Huis der Boede in Koudekerke.   foto houtsnijwerk kopje van buitenplaats Der Boede te Koudekerke
    X. DETAIL HOUTSNIJWERK DER BOEDE
 

Middelburgsestraat 94
 
Huisarts Louis Sloos vertrok in 1958 met zijn gezin uit het pand in de Brouwerijstraat 1-3 en liet aan de Middelburgsestraat 94 een nieuwe dokterspraktijk met woonruimte bouwen. In deze nieuwe praktijk beoefende hij vanaf 1960 tot januari 1975 zijn vak als huisarts.
 
Voormalige dokterswoning Middelburgsestraat 94 te Koudekerke   In 1975 droeg hij zijn praktijk over aan zijn opvolger: huisarts Karel Noorlander. Sloos heeft hierna nog enkele jaren als geneesheer-directeur bij Der Boede en Ter Poorte gewerkt.

Karel Noorlander maakte de verdere groei van het dorp als huisarts mee, en daarmee ook de groei van de praktijk. Hij bleef zijn hele carrière werkzaam aan de Middelburgsestraat, zij het dat hij hierbij af en toe geassisteerd werd door andere huisartsen. Onlangs is Karel Noorlander zelf met pensioen gegaan en is hij blijven wonen in het huis en de naastgelegen praktijk. Hierdoor is er enkele jaren geleden een nieuwe huisartsenpost verrezen aan de Duinstraat.
X. MIDDELBURGSESTRAAT 94 TE KOUDEKERKE (14-05-2010)    

Overige straten  
 
Aan het begin van de Kerkstraat, bij de kerkring, werd in 1959 een nieuwe kleuterschool gebouwd. De kleuterschool deed dienst tot 1982 en is tenslotte in 2010 gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw.
     
ACHTERZIJDE VAN WONING EN SCHUUR AAN DE KERKHOFLAAN 36 TE KOUDEKERKE   Net voor de sloop van deze woning van de familie Geertse en schuur van aannemer Flipse in de Kerkhoflaan werd in 1974 deze foto gemaakt. Ze hebben beiden plaats moeten maken voor de uitbreiding van het dorp. De schuur is later herbouwd bij Hof Westerwijk aan de Verlengde Dishoekseweg.

Vroeger kwam het vaker voor dat de bouwmaterialen van een gesloopte schuur opnieuw werden gebruikt voor het oprichten van een schuur elders. Dit is hiervan een mooi en redelijk recent voorbeeld. Lees verder.

bron foto: Hans Geertse
38. ACHTERZIJDE VAN WONING EN SCHUUR AAN DE KERKHOFLAAN 36    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 06 06 2021

redactionele mededeling:
Enkele delen van het hoofdstuk 1944-heden worden nog herzien. Hier ziet u een voorlopige weergave van de nu bekende informatie over deze periode. Voor zover mogelijk is de getoonde informatie gecheckt op juistheid, later worden de onderdelen beter/logisch geordend. Uiteraard staat het u vrij om op de behandelde onderwerpen te reageren of aanvullende informatie aan te dragen. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website (zie grijze menubalk bovenaan).

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1-3: Sjoerd de Nooijer
afb. 4-5: archief J. Roose
afb. 6: Sjoerd de Nooijer
afb. 7-10: archief J. Roose
afb. 11: Piet van Vlaanderen
afb. 12: Hans Geertse
afb. 13: Sjoerd de Nooijer
afb. 14: Hans Geertse
afb. 15: archief J. Roose
afb. 16: topografische kaart 1949
afb. 17-18: archief J. Roose
afb. 19: Patrick Harting
afb. 20-21: archief J. Roose
afb. 22-28: Sjoerd de Nooijer
afb. 29: Riaan Rijken en Cees Flipse
afb. 31-32: archief J. Roose
afb. 33: Sjoerd de Nooijer
afb. 38: Hans Geertse

geraadpleegde bronnen:
- Pel, J.Z.S., Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000, Middelburg, 2006
- Mattie Huiszoon
- Hans Geertse
- Riaan Rijken
- Karel Sloos
- Karel Noorlander
- Coen Brouwer
- Archief Gemeente Koudekerke (ZA), toegang 2290, inv. nr. 1473-1497
- www.krantenbankzeeland.nl

voetnoot 1:
bron: Ria Roose

voetnoot 2:
bron: Karel Sloos (zoon van dokter Louis Sloos)

voetnoot 3:
bron: PZC 5-12-1955

voetnoot 4:
bron: PZC 15-7-1959

voetnoot 5:
bron: PZC 02-06-1984