Logo koudekerke.info
foto's per straat | schoolfoto's | heemkunst | raadplaatjes | fotogalerij
inleiding
straatnamen A-B
straatnamen C-D
straatnamen E-K
straatnamen L-N
straatnamen O-S
straatnamen T-V
- ter poorteweg
- tramstraat
- verl. dishoekseweg
- vlissingsesingel
- vlissingsestraat

straatnamen W-Z
foto's van Ter Poorteweg Koudekerke
De Ter Poorteweg, die net buiten de bebouwde kom ligt, heette vroeger Molenweg en werd in 1841 bestraat. Bij het Meulwal kwam toen een tol. De Molenstraat was tot en met 1930 eigendom van jonkheer A.A. van Doorn, die deze straat samen met de Straatweg van Koudekerke naar Middelburg en de Abeelsche Straatweg in december 1930 overdroeg aan de Provincie Zeeland. In 1967 werd na de gemeentelijke herindeling, de straatnaam Molenweg vervangen door de naam Ter Poorteweg, verwijzend naar het verpleeghuis Ter Poorte dat op het landgoed 'Der Boede' aan deze straat verrees.

De Ter Poorteweg loopt vanaf de Middelburgsestraat in zuidelijke richting naar de Vlissingsestraat en heeft één zijstraat, dit is de Verkorte Groeneweg.
 
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R659 datum: voor 19-05-1903
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' uit 1872 verving een oudere molen die op het 'Meulwal' was gebouwd in 1714. Hier is 'De Lelie' vanuit het zuiden vastgelegd vanaf de Ter Poorteweg. Rechts is de voormalige molenaarswoning op het 'Meulwal' te zien. Naast de nieuwe molen kwam in 1872 ook een nieuw woonhuis te staan. Het oude molenhuis met schuur werd een hoverniering en kreeg de naam 'Nooitgedacht'.

Zie ook Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!
MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R659)    
fotonr: R649 datum: na 1945
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Gillis Jacobus de Regt liet De Lelie in augustus 1933 , als eerste molen in Zeeland, voorzien van een nieuw type (Dekker) wieken. Hierdoor werd het mogelijk ook bij minder wind te draaien. Dit heeft later wellicht meegespeeld toen bij een zware storm op 14 november 1940 de as brak en het wiekenkruis van de molen waaide en de hele galerij werd vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. In 1944 volgde de inundatie die het oude molenhuis en de schuur vernielden. Het woonhuis werd hierna herbouwd (zie foto). De meelfabriek en de molen doorstonden de watertijd.

Zie ook Middelburgsestraat.

Aanvulling? Mail de webmaster!

  Ter Poorteweg te Koudekerke
    MIDDELBURGSESTRAAT TE KOUDEKERKE (R649)
Ter Poorteweg te Koudekerke blank fotonr: R655 datum: 1925 -ca1935
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Op de foto gaat men rechts naar Koudekerke. Karakteristieke elementen zoals het ANWB-verkeersbord, de gaslantaarn en de stoepsteen zijn helaas verdwenen. Het huis links was het molenaarshuis van de oude molen. Aanvulling? Reageer!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R655)   blank
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R652 datum: 1925 -ca1935
toelichting: Korenmolen 'De Lelie' is gebouwd in 1872. Op 14 november 1940 waaide tijdens een storm de kap en roeden van de molen en werd een deel van de galerij vernield. In 1981 is de molen weer voorzien van een nieuw wiekenkruis. Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Die situatie is hier op deze foto te zien. Karakteristieke elementen zoals het ANWB-verkeersbord, de gaslantaarn en de stoepsteen zijn helaas verdwenen. Het huis links was het molenaarshuis van de oude molen.
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R652)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: N046 datum: ca 1900
toelichting: Tot het begin van de jaren dertig liep de weg naar Middelburg zuidelijk rond het 'Meulwal'. Links stond de molen en op de voorgrond begon de huidige Ter Poorteweg. De weg naar Middelburg volgt nu een andere route. (Zie ook Middelburgsestraat). De stoepsteen hier rechts is omstreeks 1990 door de gemeente uit de bosjes verwijderd en na enige tijd opgelsagen geweest te zijn, samen met een andere oude stoepsteen teruggeplaatst op het Dorpsplein voor de voormalige hervormde pastorie op nummer 34 (thans TMC).
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (N046)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: J021 datum: jaren '20-'30?
toelichting: Groepsportret van boerinnetjes in dracht, vermoedelijk ter gelegenheid van een verjaardag bij het molenaarshuis naast de molen van Koudekerke. Na de herbouw van de molen in 1872 werd een nieuw molenaarshuis gebouwd en werd dit woonhuis een zogenaamde 'karoterij' met de naam 'Nooitgedacht'. Sinds 1911 bewoond door W. Wielemaker Jzn en zijn gezin. Het huis werd tijdens de inundatie verwoest en niet meer herbouwd. Het huis uiterst links bestaat nog en bevindt zich op adres Ter Poorteweg 2. De namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.
Herkent u iemand? Reageer!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (J021)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R184 datum: ...
toelichting: Links staat het woonhuis 't Meulwal aan de Ter Poorteweg. De woning met de serre bestaat nog steeds. Rechts was tot het begin van de jaren dertig de doorgaande weg naar Middelburg, met op de achtergrond de boerderij van Willem en Grie Brasser (bij de rotonde rechts). Hun kleinzoon woont sinds kort in de boerderij.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R184)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R181 datum: ca 1935
toelichting: Links staat het woonhuis 't Meulwal aan de Ter Poorteweg. Rechts was tot begin jaren dertig van de vorige eeuw de doorgaande weg naar Middelburg. Het is onbekend wie de afgebeelde personen zijn.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R181)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R800 datum: ...
toelichting: Ter Poorteweg 2, vroeger bewoond door de familie De Witte, met op de achtergrond molen 'De Lelie'.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R800)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: N129 datum: ...
toelichting: Ter Poorteweg 2, vroeger bewoond door de familie De Witte, met op de achtergrond molen 'De Lelie'. De Ter Poorteweg maakte hier vroeger een lichte bocht. Namen van de afgebeelde personen zijn niet bekend.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (N129)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R234 datum: ...
toelichting: Een Koudekerkse familie op een hof naast ‘t Meulwal, thans Ter Poorteweg 7 te Koudekerke. De vrouw links is mogelijk Leu Brasser. De jongen met de geit is ook een Brasser (kleinzoon). Kees Geljon staat in het midden en heeft enkele geitenbandjes vast, die in de volksmond ook wel ‘geitenbieletjes’ werden genoemd. Zijn vrouw, Janna Verhage, staat links van hem en was baker (vroedvrouw). Hiernaast staat Jane Houmes. De boer uiterst rechts is haar man: Jan Corbijn.
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R234)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R234 datum: ...
toelichting: Hondenkar met opschrift W. C. Abrahamse no. 122 Koudekerke. De foto is gemaakt in het doodlopende wegje aan de Ter Poorteweg, het vroegere Meulwal. Op deze foto staan Willem Ovaa en Leuntje Wielemaker (van Krijn Wielemaker).

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R180)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:RCE014 datum: 1922
toelichting: Boerderij Ter Poorteweg 4, ofwel de St. Antoniushoeve. Hier zijn de woning, schuur en bijgebouwen van Jan Reijnierse zichtbaar. In 1963 werd de woning herbouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (RCE014)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:RCE015 datum: 1922
toelichting: Boerderij Ter Poorteweg 4, ofwel de St. Antoniushoeve. Hier zijn de woning, schuur en bijgebouwen van Jan Reijnierse zichtbaar. In 1963 werd de woning herbouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (RCE015)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:R574 datum: 25-04-1927
toelichting: Boerderij Ter Poorteweg 4, ofwel de St. Antoniushoeve. Hier zijn de woning, schuur en bijgebouwen van Jan Reijnierse zichtbaar. In 1963 werd de woning herbouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R574)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:R798 datum: ca. 1963
toelichting: Hoogste punt bij (her)bouw woning bij schuur van Jan Reijnierse aan de Ter Poorteweg 4 (St. Antoniushoeve). De woning werd gebouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R798)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:R799 datum: ca. 1963
toelichting: Hoogste punt bij (her)bouw woning bij schuur van Jan Reijnierse aan de Ter Poorteweg 4 (St. Antoniushoeve). De woning werd gebouwd door de Koudekerkse aannemer van Noppen.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R799)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr:M001 datum: voor 1963
toelichting: Luchtfoto van de boerderij aan de Ter Poortweg 4, ofwel de St. Antoniushoeve. die destijds bewoond werd door Jan Reijnierse.

Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (M001)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R519 datum: jaren 60
toelichting: De verpleeginrichting voor langdurig zieken 'Der Boede' (zie Vlissingsestraat) en het Verpleeghuis 'Ter Poorte'. Op de achtergrond het pand van fruitteler E. Janse (later Serier). De vleugels aan het landhuis van 'Der Boede' zijn ontworpen door architect Duintjer. De gebouwen van 'Ter Poorte' zijn door architect Arend Rothuizen ontworpen en werden in 1955-1958 gebouwd door W.F. Christiaansen uit Vlissingen. De drie vleugels kregen de namen van de prinsessen Wilhelmina, Magriet en Marijke en lagen in een parkachtige omgeving. Aanvulling? Reageer!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R519)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R506 datum: jaren 60
toelichting: Het zusterhuis behoorde tot het Verpleeghuis 'Ter Poorte' en had vanaf 26 juni 1970 een eigen zwembad. Het gebouw voor het verzorgende personeel bestond uit twee verdiepingen en had zeventig eenpersoonskamers, vier keukens, vier badkamers met douches, een cursuskamer, recreatiezaal en vier grote kamers. Alle zusterkamers waren voor die tijd comfortabel ingericht met dubbele hang-legkast, vaste wastafel met warme en koud water en een balkon. In 2010 en 2011 werden de gebouwen gesloopt.
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R506)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: N094 datum: jaren 70
toelichting: Het zusterhuis behoorde tot het Verpleeghuis 'Ter Poorte' en had vanaf 26 juni 1970 een eigen zwembad dat als aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarde werd gerealiseerd. Het gebouw voor het verzorgende personeel bestond uit twee verdiepingen en had zeventig eenpersoonskamers, vier keukens, vier badkamers met douches, een cursuskamer, recreatiezaal en vier grote kamers. Alle zusterkamers waren voor die tijd comfortabel ingericht met dubbele hang-legkast, vaste wastafel met warme en koud water en een balkon. In 2010 en 2011 werden de gebouwen gesloopt.
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (N094)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R509 datum: jaren 60
toelichting: Verpleeghuis 'Ter Poorte' bestond uit een hoofdgebouw (Wilhelminapaviljoen) en twee vleugels (resp. Margriet- en Marijkepaviljoen). Het hoofdgebouw bevatte zeven grote ziekenzalen voor bedlegerige patiënten, een ruime hal en een kerkzaal die tevens als recreatiezaal werd gebruikt. In de zijvleugels van elk 93 meter was ruimte voor 90 patiënten in twee maal 6 kamers voor lopende patiënten, zes gezamenlijke slaapzalen en twee grote dagverblijven. Aan de achterzijde van beide vleugels waren acht separeerkamers en twee badkamers. Aanvulling? Reageer!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R509)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: R510 datum: jaren 60
toelichting: Verpleeghuis 'Ter Poorte'. De gebouwen van 'Ter Poorte' zijn door Arend Rothuizen ontworpen en werden in 1955-1958 gebouwd. In 2010 en 2011 werden ze gesloopt. Aan de tuin rond de gebouwen werd veel zorg besteed: Prachtige gazons met een grote vijver (1500m2) met fontein en vissen. Daaromheen kleurrijke bloembedden, heesters en enkele sfeervolle hoekjes. In 10 oktober 1960 werden de gebouwen officieel geopend door de minister van volksgezondheid. In 2010 en 2011 werden de gebouwen tenslotte gesloopt.
Aanvulling? Mail de webmaster!
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (R510)    
Behalve het in 2004 en 2005 gerestaureerde landhuis, staat er nu nog één gebouw op het terrein van landgoed 'Der Boede': Dit is gebouw 'De Vliedberg'. Ook dat zal echter worden afgebroken.

Door Bosch en Slabbers is begin september 2011 een nieuw landschapsplan gepresenteerd voor de herontwikkeling van het landgoed 'Der Boede'. Rond het statige herenhuis was daarin plaats voor 19 villa's langs nieuw aan te leggen lanen. Het linker gedeelte van het terrein aan de Ter Poorteweg bleef eigendom van SVRZ. Hier is op maandag 19 september 2011 gestart met de bouw van zes groepswoningen met een dagactiviteitencentrum voor Korsakov-patiënten. Mirjam Drost, voorzitter directie SVRZ, sloeg samen met wethouder Chris Maas van de gemeente Veere de eerste paal van de nieuwbouw. Bijna alle cliënten van de huidige Vliedberg verhuisden naar het nieuwe onderkomen. Een aantal verhuisde voordien al naar andere groepswoningen op Walcheren. In oktober 2012 werden de groepswoningen opgeleverd en op vrijdag 27 september 2013 werden ze officieel geopend. Op 28 september volgde een open dag voor publiek.

Verder biedt het landschapsplan plaats voor de toekomstige bouw van drie zorgvilla's. Op de 'spuizone' die de 19 villa's scheidt van het daarachter gelegen fruitteeltbedrijf van Serrier wordt een historisch vormgegeven boomweide aangelegd.
 
Ter Poorteweg te Koudekerke   fotonr: S009 datum: 28-09-2013
toelichting: De groepswoningen van SVRZ zijn vormgegeven als vrijstaande villa’s om het zelfstandige karakter van de verschillende bewoners te benadrukken. De zwarte metselwerk gevels en grote glasvlakken steken sterk af tegen het warmere hout van de entrees die de wat zwaar aandoende gevels een iets vriendelijker uiterlijk geven. De doelgroep die aan de Ter Poorteweg in Koudekerke woont zijn mensen met Korsakov of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze wonen samen in één huis, runnen samen het huishouden maar kunnen zich ook terugtrekken in hun eigen slaapkamer en badkamer met privcay. De woningen staan met de voorkant naar elkaar toe zodat ze een gezellige straat vormen.
TER POORTEWEG TE KOUDEKERKE (S009)    

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

locatie:
Ter Poorteweg, Koudekerke

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. J: Ko de Jong
afb. R: collectie J. Roose
afb. M: Monica Aarnoutse
afb. N: Karel Noorlander
afb. RCE: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

geraadpleegde bronnen:
- Ko de Jong
- collectie J. Roose
- Ria Roose-van Noppen
- Linda Lavooij
- Monica Aarnoutse
- Karel Noorlander
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
- Hendrikse, H. en Roose, J., Kent u ze nog... die van Valkenisse, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Valkenisse in oude ansichten, Zaltbommel, 1974
- Hendrikse, H. en Roose, J., Koudekerke in oude ansichten, Zaltbommel, 1975
- Roose, J. en Roose, W.P., Kent u ze nog... die van Koudekerke, Zaltbommel, 1981
- Roose, J. en Roose, W.P., Ons dorp Koudekerke, 1930-1960, Klaaswaal, 1993
- Davidse, P., Ons dorp Koudekerke, deel 2, Klaaswaal, 2003
- www.krantenbankzeeland.nl