Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
buitenplaatsen
ontwikkeling dorp
infrastructuur
boerderijen
- moesbosch
- poelendale
- m'burgsestraat 126
- verk. groeneweg 2
- zwaanweg 7

kustzone
wijk 't zand
boerderij Zwaanweg 7 te Koudekerke
Boerderij Zwaanweg 7
 
Boerderij Zwaanweg 7 te Koudekerke blank fragment kadastraal minuutplan Koudekerke, met aangifte van boerderij Zwaanweg 7 te Koudekerke
1. BOERDERIJ ZWAANWEG 7   2. FRAGMENT MINUUTPLAN SECTIE A 1811-1832
Deze hofstede, gelegen aan de Zwaanweg 7, kent zijn oorsprong vermoedelijk voor 1641, als deze ligt in het zogenaamde Andries Andriesz Block (nr. 14). In dat jaar wordt namelijk voor het eerst bebouwing aangegeven op een kaart van Walcheren, die vervaardigd is door Christoffel Bernaerds. Onduidelijk is nog of dit dezelfde bebouwing is, als die op de kaart uit 1750 staat aangegeven. Die kaart van het eiland Walcheren werd door de gebroeders Hattinga vervaardigd. De bebouwing lijkt daar L-vormig te zijn, terwijl de bebouwing op de eerste kaart als schematische weergave van een hofstede moet worden geïnterpreteerd. Waarschijnlijk bestond de boerderij in 1750 uit een zeventiende-eeuws of vroeg achttiende-eeuws woonhuis, dat haaks op de schuur was gebouwd. De afstand van de huidige bebouwing tot de Verlengde Dishoekseweg lijkt in werkelijkheid groter dan op beide oude kaarten staat aangegeven, maar dit kan verklaard worden door een latere aanpassing van de loop van de huidige Verlengde Dishoekse weg.

Waarschijnlijk is de opzet van de hof na 1750 iets veranderd en is het woonhuis aan de voorzijde uitgebreid en is de oorspronkelijke schuur gesloopt en is, in het verlengde van de schuur, achter het woonhuis een nieuw exemplaar gebouwd. Het woonhuis met een vermoedelijk achttiende eeuwse kern bestaat daardoor uit twee delen. Het zadeldak van de woning is gedekt met rode pannen. De gevels zijn van oude bakstenen met muurankers en groene deuren. In de zijgevel bevindt zich de voordeur. Van de aanbouw zijn de gevels gepleisterd en wit geschilderd, de raamindeling is oorspronkelijk met schuiframen. Het woonhuis heeft een kelder, en is redelijk authentiek.

De kadastrale minuutplans van 1823, waarvan hierboven een fragment staat afgebeeld tonen dan het woonhuis met een hieraan vast gebouwde schuur, die dan haaks op de weg staan aangegeven. Van een L-vorige bebouwing is dan geen sprake meer. Ook het tegenwoordig nog bestaande bakhuis en de oorspronkelijk wagenschuur staan reeds op deze kaart afgebeeld, waardoor met zekerheid gesteld kan worden dat deze dus voor 1823 tot stand moeten zijn gekomen. In dat jaar werd Lourens Kluijfhout ook als eigenaar vermeld van de kavels 126 tot en met 131 in de aanwijzende tafels, behorend bij het kadastrale minuutplan van 1811-1832. De hof bestaat op dat moment naast het huis met erf en tuin uit weilanden, een boomgaard en een bosperceel. De schuur werd zoals destijds gebruikelijk was niet apart vermeld, maar was, getuige de kadastrale kaart, wel degelijk aanwezig.
 
Ter Poorteweg te Koudekerke   De authentieke wagenschuur heeft aan de langszijde gepotdekselde houten delen, drie grote groene wagenschuurdeuren en witten randen. Het zadeldak heeft rode pannen, bewerkte windveren en een makelaar. Het authentieke bakhuis heeft een betonnen plint met hierop bakstenen gevels met gevelankers en groene deuren. Beiden zijn nog in redelijke staat terug te vinden op het erf. Het huidige erf van deze boerderij is verder ten opzichte van de situatie in 1823 niet veel veranderd en in die zin nog behoorlijk authentiek te noemen al ontbreekt sinds enkele decennia de originele schuur.
3. BOERDERIJ ZWAANWEG 7 TE KOUDEKERKE NOVEMBER 1963 (RCE017)    
Ter Poorteweg te Koudekerke   De oude schuur die nog wel zichtbaar is op de hiernaast afgebeelde foto's (uit november 1963) is voor 1985 gesloopt. Ter vervanging van de oude schuur is een moderne driedelige stalen landbouwloods gebouwd voor de opslag van landbouwmaterieel. Deze loods staat los van het huis, achter op het erf. Het geheel heeft nog steeds een agrarische functie.
4. BOERDERIJ ZWAANWEG 7 TE KOUDEKERKE NOVEMBER 1963 (RCE018)    
Van deze boerderij zijn twee fraaie ingekleurde prentbriefkaarten vervaardigd. Deze maken onderdeel uit van een reeks.

Als u op de afbeelding klikt en deze vergroot ziet u boven de welput de 'boom' hangen, waarmee water kon worden geput. Daarachter ziet u de teeltuin, die tegen het gebouwtje stond waarin werd gekarnd. De karn werd aangedreven door een karnwiel, een soort verticale carrousel, waarin de karnhond liep. Willem Kluyfhout zit op de keel van de welput. De meid Dina Kaljouw staat er met juk en emmers bij. Centrale figuur is Zoetje Abrahamse. Zij leefde van 13 april 1851 tot 5 oktober 1929. Ze was 38 toen ze op 8 maart 1889 trouwde met Jan Kluyfhout, toen 47 jaar. Er werden twee zonen geboren, Abraham op 27 februari 1890 en Adriaan op 25 september 1893. Donkere schaduwen kwamen echter op haar levensweg: Reeds op op 11 augustus 1895 stierf Jan Kluyfhout en Zoetje bleef achter met twee kleuters, op een boerderij die ook zorgen gaf.
  Zwaanweg te Koudekerke
    5. ZWAANWEG TE KOUDEKERKE (R245)
Nieuwe tegenslagen troffen Zoetje, want vijf jaar later, op 4 november 1900, stierf Adriaan, zeven jaar oud en weer vijf jaar later, op 19 augustus 1905 stierf haar vijftienjarige zoon Abraham. Zoetje heeft de rouwdracht nimmer meer afgelegd... Maar ze was een bekwame boerin die uitstekende boter maakte en die met haar helder verstand en veel zakelijk inzicht haar boerderij bleef besturen. Samen met de oude meesterknecht Arjaan van Wallenburg bracht ze het bedrijf tot welstand, ze kwam zelfs in goede doen. Suikertante van velen, noemde iedereen haar 'Moei Zoetje'. Op Koudekerke zong men na "Wie zal dat betalen", met als tegenzang "Moei Zoetje, zal wel burrege". Dit was geen loze kreet. Dat alles nu voorbij, de geslachten komen en gaan. Maar menigeen bewaart een goede herinnering aan deze boerderij, waarin alles zijn kalme gang ging. De nagedachtenis aan hen die goed zijn geweest blijft lang bewaard.

Aanvulling? Mail de webmaster!
  Zwaanweg te Koudekerke
    6. ZWAANWEG TE KOUDEKERKE (J049)
Zoetje Kluyfhout-Abrahamse was een zus van Adam Abrahamse: Vader van Abraham Abrahamse. Abraham kocht de boerderij uit de erfenis van Zoetje en toen konden Pieter (1901) en Neeltje van Maldegem-Abrahamse op deze hofstede gaan boeren. Zij kregen 8 kinderen. In 1950 zijn Pieter en Neeltje van Maldegem-Abrahamse vanwege de ruilverkaveling van Walcheren van de Zwaanweg 7 vertrokken naar Luttelgeest.
     
 
 
copyright © 2001-2019 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 19 11 2016

locatie:
Zwaanweg 7, Koudekerke


bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer
afb. 2: minuutplan A1, 1811-1832
afb. RCE: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort [85.269]
afb. R: collectie Jan Roose
afb. J: Ko de Jong

geraadpleegde bronnen:
- Zeeuws Archief (ZA)
- Atlas Hattinga, Kaarte van
het eyland Walcheren de Ao. 1641 gemaakt door Christoffel Bernards, D.W.C. en/of A. Hattinga, ca. 1750. inv. nr. 13
- Atlas Hattinga, Kaart van Walcheren, blad 8, 1750, inv. nr. 23
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort [85.269]
- CHS Provicie Zeeland
- www.watwaswaar.nl