Logo koudekerke.info
voor 600 | 600-1200 | 1200-1650 | 1650-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1940 | 1940-1944 | 1944-heden
algemeen
buitenplaatsen
ontwikkeling dorp
infrastructuur
boerderijen
- moesbosch
- poelendale
- m'burgsestraat 126
- verk. groeneweg 2
- zwaanweg 7

kustzone
wijk 't zand
boerderij Verkorte Groeneweg 2 te Koudekerke
Boerderij Verkorte Groeneweg 2
 
boerderij Groeneweg 2 te Koudekerke blank fragment kadastraalminuutplan Koudekerke, met aangifte van boerderij Groeneweg 2 te Koudekerke
1. BOERDERIJ VERKORTE GROENEWEG 2   2. FRAGMENT MINUUTPLAN SECTIE E 1811-1832
Deze hofstede, gelegen aan de Verkorte Groeneweg 2, kent zijn oorsprong vermoedelijk tussen 1641 en 1750. De hofstede lag toen in het Aerent Ryckaertsz Block (nr. 40). In 1750 verschijnt de hofstede voor het eerst op de kaart van de gebroeders Hattinga. Er lijken dan drie gebouwen op het erf te staan, welke in 1823 zijn uitgebreid zoals te zien is op het kadastrale minuutplan van die datum waardoor een vrij uitzonderlijke Z-vormige bebouwing is ontstaan. Bij deze kaart, waarvan hierboven een fragment staat afgebeeld, wordt in de aanwijzende tafels vermeld, dat de hofstede met de percelen 16 tot en met 20, eigendom zijn van de weduwe van Leijn Brasser. Later werd bouwman Hugo Brasser als eigenaar in de aanwijzende tafel bijgeschreven.
 
Groeneweg te Koudekerke   Latere kadastrale en topografische kaarten lijken geen ingrijpende veranderingen te tonen, waardoor wordt aangenomen, dat de inundatie voor een groot deel de ondergang van de bebouwing heeft betekend. Op de topografische militaire kaart uit 1947 (bonneblad) lijkt de Z-vormige bebouwing nog wel te bestaan, echter is hiervan op de topografische kaart uit 1949 nog maar weinig over. Alleen een deel van het achttiende-eeuwse woonhuis met kelder en opkamer blijkt bewaard gebleven te zijn.
3. BOERDERIJ AAN DE VERKORTE GROENEWEG 2, NOVEMBER 1963 (RCE011)    
Groeneweg te Koudekerke   Voor 1972 moet deze aan de westzijde zijn uitgebreid met een kleine rechthoekige aanbouw welke dan op de topografische kaart uit dat jaar wordt afgebeeld. De oorspronkelijke gevelindeling van het woonhuis is voor een deel voorzien van traditionele groen/witte luiken naast de ramen. Opvallend zijn de sierankers in de kopgevel en de later vernieuwde en gewijzigde voorgevel van het woonhuis. Het bedrijfsdeel heeft twee kleine wagendeuren. Twee groene ronde houten palen met witte punten flankeren de toegang tot het erf.
4. BOERDERIJ AAN DE VERKORTE GROENEWEG 2, NOVEMBER 1963 (RCE011)    
De schuur achter het huis die in 1949 niet lijkt te zijn aangegeven is in 1972 nog oostwest gericht. Op enig moment (onstreeks 1980) moet deze zijn vervangen door de huidige grijze stalen damwandloods die los van het woonhuis staat. De loods heeft een flauw zadeldak en 2 grote schuifdeuren aan de voorzijde. Het geheel heeft een agrarische functie.
 
 
copyright © 2001-2019 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 19 11 2016

locatie:
Verkorte Groeneweg, Koudekerke


bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer
afb. 2: minuutplan E, 1811-1832
afb. RCE: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer [85.259]

geraadpleegde bronnen:
- Zeeuws Archief (ZA)
- Atlas Hattinga, Kaart van Walcheren, blad 8, 1750, inv. nr. 23
- Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer [85.259]
- CHS Provicie Zeeland
- www.watwaswaar.nl