Logo koudekerke.info
inleiding | samenvatting | aanleiding | updates | links
aanleiding website Koudekerke
Buitenplaats Der Boede te Koudekerke
1. BUITENPLAATS DER BOEDE TE KOUDEKERKE
Aanleiding voor het onderzoeken van de ontstaansgeschiedenis van Koudekerke was een college dat ik in 2001 heb gevolgd aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam tijdens mijn opleiding tot architect. Ter afronding van het college 'Geschiedenis van de stad' van docent Arthur Steegh moest van een nederzetting naar keuze de ontstaansgeschiedenis worden beschreven. Ik heb toen voor mijn geboortedorp Koudekerke in Zeeland gekozen omdat dit niet voorkwam in een door deze docent uitgegeven boekwerk over 1100 nederzettingen in Nederland. Een betere uitdaging kon ik niet hebben...

Mijn onderzoek ben ik in 2001 aangevangen met het raadplegen van diverse atlassen waarbij ik bruikbaar kaartmateriaal heb gevonden dat terug gaat tot 1545. Kaarten van vóór die datum zijn er wel, maar geven een ongedetaileerd beeld van Koudekerke. Daarna ben ik gaan zoeken in literatuur en heb ik met enkele dorpsbewoners gesproken die betrokken zijn geweest bij eerdere publicaties over Koudekerke. Bijzonder in deze context is het contact dat ik heb gehad met Jan Roose. Helaas is hij enkele jaren geleden overleden, maar tot die tijd heb ik hem nog kunnen raadplegen over allerlei wetenswaardigheden over Koudekerke. Jan Roose heeft samen met zijn vader W.P. Roose met liefde veel tijd en speurwerk gestoken in menig archief, wat heeft geresulteerd in een aanzienlijke bijdrage aan het ontrafelen van de ontstaansgeschiedenis van Koudekerke. Zijn inzet en kennis over het dorp was mede een inspiratiebron voor mij om ook na het afronden van mijn eerste onderzoek door te gaan met het verfijnen en aanvullen van informatie over Koudekerke. Uit dit verdergaande onderzoek is uiteidelijk deze website ontstaan welke sinds 2001 online is en begin 2011 is vernieuwd.

Door de brede belangstelling voor www.koudekerke.info en de vele bijdragen van bezoekers is de informatie op de website de afgelopen jaren enorm verbeterd en in omvang sterk gegroeid. Met name door het aanleveren van oud fotomateriaal, ooggetuigeverslagen, documenten of historisch onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de website. Hierdoor is het mogelijk om regelmatig updates te verzorgen waarvan een nog steeds groeiende groep bezoekers via een bericht op de hoogte wordt gesteld. Indien u hier ook op prijs stelt kunt u dit aangeven via het contactformulier op de website.

copyright © 2001-2023 Sjoerd de Nooijer
laatst bijgewerkt op: 31 05 2021

bronvermelding:
tekst: Sjoerd de Nooijer
afb. 1: Sjoerd de Nooijer